skip to Main Content

Fees and Applications

 • Contact Numbers

 • Other Children At This School

  1. This application does not ensure your acceptance. Failure to have this application registered with the office will be considered as a cancellation. This application is only for the Grade for which you apply.
  2. Should you be successful, an interview can be arranged for with the Principal.
  3. Once acceptance has been finalised, an acceptance fee will be levied and a tuition agreement signed.
 • Kontaknommers

 • Ander Kinders By Die Skool

  1. Hierdie aansoek verseker nié u aanvaarding nie. Indien u nie die aansoek by die kantoor registreer nie, sal dit as ‘n kanselasie beskou word. Hierdie aansoek is alleenlik vir die Graad waarvoor u aansoek doen.
  2. Indien u aansoek suksesvol is, kan ons ‘n afspraak vir u met die Hoof reël.
  3. Wanneer aanvaarding gefinaliseer is, sal ‘n registrasie fooi gehef word en ‘n kontrak geteken word.
Back To Top